CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

     Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

     Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiếu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

     Điện thoại: (84-4) 3 8241 990                 Fax:   (84-4) 3 8253 973

     Số và ngày ký hợp đồng: Số 071123.001/HĐTC.KT7 ngày 07/11/2023.