CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29

Số 73 Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 043. 8 535 787

Fax: 043. 8 535 895