CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar
Về chúng tôi
Về chúng tôi
Giới thiệu chung

Công ty 29 là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, kinh doanh bất động sản. Với kinh nghiệm của mình trong các lĩnh vực đã đăng ký, Công ty 29 luôn mong muốn được cùng hợp tác với khách hàng để xây dựng những sản phẩm chất lượng vàng.

Giới thiệu
Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần đâu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tiền thân là Trung đoàn 29 - Sư đoàn 327 - Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3) đuợc thành lập ngày 28/10/1976.

Lịch sử hình thành
Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức

Consectetur Adipiscing

Giám đốc

Sơ đồ tổ chức

Consectetur Adipiscing

Giám đốc

Sơ đồ tổ chức

Consectetur Adipiscing

Giám đốc

Hồ sơ pháp lý

Quyết định về việc chuyển Xí nghiệp 29 thuộc Tổng công ty 319 thành Công ty TNHH MTV và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức