CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Công ty 29 là doanh nghiệp thành lập theo hình thức Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: 
    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29.
Tên viết tắt    : công ty 29.
Tên giao dịch quốc tế:
29 INVESTMENT CONSTRUCTION AND ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
Tên viết tắt    : 29 E & C .,JSC.
Địa chỉ trụ sở    : Số 73 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung Q.Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Điện thoại    : (024) 3 853 7787     -      Fax    : (024) 3 853 5895
Website    : www.congty29.vn    -      Email    : 
Vốn điều lệ    : 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng chẵn.)
Tài khoản    : 07511 2988 9999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Đống Đa
- PGD Tây Sơn.
Mã số thuế    : 0105879162
Đại diện doanh nghiệp trước pháp luật:
Đ/c Trung tá: Trương Ngọc Phương  - Giám đốc Công ty.

Công ty 29 là doanh nghiệp thành lập theo hình thức Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
Công ty 29 thành lập và hoạt động theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105879162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/05/2012, thay đổi lần thứ 2 ngày 06/3/2018