CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Tin nội bộ

Công ty 29: Tổ chức phát động các phong trào thi đua cao điểm

Sáng ngày 04/10/2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) với chủ đề “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn ...

Kỷ niệm 44 năm ngày truyền thống Công ty (28/10/1976 - 28/10/2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29  - TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG KÍNH BÁO           Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Công ty 29) tiền thân là Trung đoàn 29 - Sư ...

Công ty ký biên bản hợp tác với đối tác Hengtong

Lễ ký biên bản hợp tác giữa Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 với Công ty Hengtong

TRAO QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG THĂNG QUÂN HÀM QNCN 2019

TRAO QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG THĂNG QUÂN HÀM QNCN 2019  

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2019

Lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng Nhà điều hành - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng Nhà điều hành - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2