CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Năng lực nhân sự

Công ty 29 đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ của Công ty 29 ngày càng trưởng thành, đúc rút được nhiều kinh nghiệm, từ đội ngũ cán bộ quản lý đến đội ngũ cán bộ thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, khảo sát rà phá bom mìn - vật nổ.  Trong số đó, nhiều cán bộ được đào tạo đại học, sau đại học    

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN LỰC
Tổng quân số: 1.773 người.
Trong đó:

- Biên chế: 188 người: 

   + Sỹ quan: 15 người.
   + Quân nhân chuyên nghiệp: 39 người.
   + Hợp đồng dài hạn: 134 người.
 - Hợp đồng ngắn hạn: 1.585 người.


Trình độ cán bộ, công nhân viên:
- Đại học và trên đại học: 131 người.
- Cao đẳng, cao đẳng nghề: 14 người.
- Trung cấp, trung cấp nghề: 18 người.
- Còn lại: Lái xe, lái máy và thợ các loại.


Tổ chức Đảng: Đảng bộ cơ sở 2 cấp:
- 01 Đảng bộ cơ sở.
- 10 Chi bộ trực thuộc.
- Số lượng Đảng viên: 87 đồng chí.