CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2)

 

     Công ty đã có Thông báo số 127/TB-CT29 ngày 06/4/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nhưng do dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp, để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo nên Công ty đã điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

     Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đơn vị, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

     1. Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 5 năm 2022 (thứ Sáu).

     2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

     3. Điều kiện tham dự Đại hội

     - Là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/5/2022;

     - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

     Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp. (Đ/c Vũ Việt Vượng - Trưởng ban Kiểm soát. ĐT: 090.439.1921, email: banbientapct29@gmail.com).

     Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội!

     Thông báo này thay cho Giấy mời./.

 

     * Thông báo chi tiết.

     * Bộ tài liệu gửi kèm đại hội.