CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Công ty

       Thực hiện Quyết định số 16/QĐĐ-GG ngày 01/6/2021 của Tổng công ty 319 về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp 319.9 thuộc Tổng công ty 319. Do phải tập trung cho nhiệm vụ mới nên đồng chí Hồng không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.1.

 

       Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo nguyện vọng của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Hồng, Hội đồng quản trị quyết định chấp thuật để đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Hồng thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.1 để tập trung vào thực hiện nhiệm vụ mới do Tổng công ty giao.

 

       Ngày 02/6/2021, Chủ tịch HĐQT đã có Quyết định số 27/QĐ-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.1 đối với đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Hồng.

 

       Trân trọng thông báo!