CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

     Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

     1. Thời gian: 08h00 ngày 18 tháng 4 năm 2023.

     2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

     3. Điều kiện tham dự Đại hội

     Là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2023 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

     4. Tài liệu họp đại hội

     Các quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu của Đại hội tại liên kết tải tài liệu cuối thông báo này.

     5. Tổ chức thực hiện

     - Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công ty  qua Phòng Tài chính - Kế toán) hoặc gửi qua đường bưu điện/email (banbientapct29@gmail.com), trước 11h30 ngày 17/4/2023.

     - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

     - Ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT: Quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ hoạt tổ chức và hoạt động của Công ty xin vui lòng gửi các hồ sơ đến Công ty, trước 17h00, ngày 07/4/2023, gồm:

     + Đơn xin đề cử/ứng cử;

     + Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu đính kèm);

     + Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;

     + Văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

     Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp. (Đ/c Vũ Việt Vượng - Trưởng ban Kiểm soát. ĐT: 090.439.1921, email: banbientapct29@gmail.com).

     Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội!

     Thông báo này thay cho Giấy mời./.

 

     * Thông báo chi tiết.

     * Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.