CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban Giám đốc Công ty.

      Ngày 14/9/2023, Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.2 đối với đồng chí Trung tá Phạm Trần Đức để đồng chí nhận công tác mới theo quyết định điều động của Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 

      Vì vậy, Công ty hiện đang thiếu vị trí Phó Giám đốc Công ty.

      Qua rà soát đội ngũ cán bộ hiện có, HĐQT nhận thấy đồng chí Trung tá Đỗ Hồng Long - Giám đốc Chi nhánh 29.1 có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn sâu, năng lực công tác tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

      Căn cứ Công văn số 560-CV/ĐU ngày 14/9/2023 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 319;

      Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm để thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ;

      Xét đề nghị của Giám đốc Công ty.

      Ngày 18/9/2023, HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.1 đối với đồng chí Trung tá Đỗ Hồng Long.

      Trân trọng thông báo!