CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo chào bán thanh lý xe ô tô quân sự

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 thông báo về việc chào bán thanh lý xe ô tô quân sự.

Vui lòng xem thông tin chi tiết xem Tại đây