CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2)

 

     Công ty đã có Thông báo số 72/TB-CT29 ngày 24/3/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nhưng do dịch Covid-19 bùng phát, chấp hành chỉ thị của trên nên Công ty đã tạm dừng tổ chức Đại hội vào ngày 08/4/2020.

     Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đơn vị, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

     1. Thời gian: 07h30 ngày 23 tháng 4 năm 2020 (thứ Năm).

     2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

     3. Điều kiện tham dự Đại hội

     - Là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/02/2020;

     - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu đã gửi kèm thông báo số 72/TB-CT29).

     Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp. (Đ/c Lại Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. ĐT: 098.221.7435, email: banbientapct29@gmail.com).

     Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội!

     Thông báo này thay cho Giấy mời./.

 

     * Thông báo chi tiết.

     * Bộ tài liệu gửi kèm đại hội.

     * Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT:

        - Ứng cử viên do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đề cử.