CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

     Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

     Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán An Việt

     Địa chỉ: Tầng 12 - Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

     Điện thoại: 024 6278 2904                 Fax:   024 6278 2905

     Số và ngày ký hợp đồng: Số 84/2019/HĐ-AVI-TC1 ngày 31/12/2019.

     Công bố thông tin chi tiết