CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

THÔNG BÁO THANH LÝ XE MÁY

     Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-BGĐ ngày 11/12/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 về việc thanh lý ô tô Quân sự;

     Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của của đồng chí Chủ tịch Hội đồng thanh lý tài sản công ty,

     Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tổ chức bán thanh lý 01 (một) xe ôtô cấp 4 theo hình thức chào giá.

     - Thời gian: Từ 10h30 ngày 13/12/2019

     - Địa điểm: Hội trường tầng M - Trụ sở Công ty (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội)

     - Hồ sơ tham gia chào giá gồm:

        + Giấy giới thiệu (Đối với tập thể), Chứng minh thư và hộ khẩu photo công chứng (Với cá nhân); 

        + Bảo lãnh tham gia chào giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

     - Hạn chót đăng ký tham gia chào giá: 9h30 ngày 13/12/2019.

     - Các tập thể, cá nhân có nhu cầu tham gia chào giá xin mời đăng ký tại phòng Vật tư - Xe máy. Chi tiết liên hệ đồng chí Trần Văn Hưng - Quyền Trưởng phòng Vật tư - Xe máy (Số điện thoại: 097.569.0692)./.