CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/3/2020.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 4/2020.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Thông báo chi tiết

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông