CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

     Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

     1. Thời gian: 08h00 ngày 08 tháng 4 năm 2020 (thứ Tư).

     2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

     3. Điều kiện tham dự Đại hội

     Là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/02/2020 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

     4. Tài liệu họp đại hội

     Các tài liệu của Đại hội được đăng tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ www.congty29.vn.

     5. Tổ chức thực hiện

     - Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công ty  qua Phòng Tổ chức - Hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện/email (banbientapct29@gmail.com), trước 17h00 ngày 31/3/2020.

     - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp và Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

     - Ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT: Quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ hoạt tổ chức và hoạt động của Công ty xin vui lòng gửi các hồ sơ đến Công ty, trước17h00, ngày 31/3/2020.

     Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp. (Đ/c Lại Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. ĐT: 098.221.7435, email: banbientapct29@gmail.com).

     Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội!

     Thông báo này thay cho Giấy mời./.

 

     * Thông báo chi tiết.

     * Bộ tài liệu gửi kèm đại hội.

     * Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT:

        - Ứng cử viên do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đề cử.