CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023

        Chiều ngày 27 tháng 7 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát; Trưởng, Phó các phòng chức năng, Giám đốc các Chi nhánh; Văn phòng đại diện phía Nam; Trưởng các ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt khác của Công ty. Hội nghị đã thống nhất nhận định đánh giá:

 

Đ/c Trung tá Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

          6 tháng đầu năm 2023, mặc dù Công ty đã đảm bảo đủ việc làm cho các đơn vị nhưng Công ty vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức như: Thị trường việc làm tiếp tục cạnh tranh gay gắt, giá cả nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí đầu vào cao, biến động khó lường, đặc biệt là các công trình đơn vị tham gia thi công đều đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ nhưng lại thi công trong điều kiện thời tiết, khí hậu thay đổi thất thường… đã ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án, công trình.. Song Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả cụ thể như sau: Giá trị sản xuất: 420,661/KH 478,785 tỷ đồng, bằng 88%KH; Doanh thu đạt: 291,531/KH 436,351 tỷ đồng, bằng 67% KH; Lợi nhuận trước thuế đạt: 2,33/KH 4,358 tỷ đồng, bằng 53% KH; Giá trị thu hồi vốn đạt: 233,414/KH 392,716 tỷ đồng, bằng 59,4% KH; Tổng giá trị hợp đồng ký mới và được Tổng công ty giao: 2.652,952 tỷ đồng; đảm bảo tiền lương theo Kế hoạch, tiền thưởng cho cán bộ nhân viên và chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

         Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm và quyết tâm phấn đấu bằng nhiều giải pháp cụ thể để hoàn thành toàn bộ kế hoạch năm 2023 trên một số chỉ tiêu chủ yếu:

        Giá trị sản xuất đạt: 863,782 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 1.284,389 tỷ đồng, bằng 268% KH; Doanh thu đạt: 712,233 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 1.003,818 tỷ đồng, bằng 230%; Thu hồi vốn (không bao gồm tạm ứng HĐ) đạt: 588,511 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 821,925 tỷ đồng, bằng 209,3% KH; Lợi nhuận trước thuế đạt: 3,132 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 5,462 tỷ đồng, bằng 125% KH; Tổng giá trị hợp đồng ký mới dự kiến: 200 tỷ đồng. Đồng thời tập trung xây dựng đơn vị VMTD quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo đảm tiền lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị có bề dày thành tích của Tổng công ty.

Đ/c ThượngTrương Ngọc Phương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đ/c Thượng tá Trương Ngọc Phương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cơ quan, đơn vị trong 6 tháng đầu năm cùng với đó là chỉ ra những khâu yếu, mặt yếu, vấn đề cần tập trung khắc phục, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2023./.

Bài và Ảnh: Phan Minh Thục - Trợ lý Phòng TC-HC