CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

        Ngày 30/6/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị đạt kết quả tốt trong 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Đảng ủy Công ty.

Đồng chí Thượng tá Trương Ngọc Phương - BTĐU, Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ trì Hội nghị Đảng ủy

      6 tháng đầu năm 2023, mặc dù Công ty đã đảm bảo đủ việc làm cho các đơn vị nhưng Công ty vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức như: Thị trường việc làm tiếp tục cạnh tranh gay gắt; Giá cả nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí đầu vào cao, biến động khó lường, đặc biệt là các công trình đơn vị tham gia thi công đều đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ nhưng lại thi công trong điều kiện thời tiết, khí hậu thay đổi thất thường… đã ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án, công trình.. Song Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả cụ thể như sau: Giá trị sản xuất: 420,661/KH 478,785 tỷ đồng, bằng 88%KH; Doanh thu đạt: 291,531/KH 436,351 tỷ đồng, bằng 67% KH; Lợi nhuận trước thuế đạt: 2,33/KH 4,358 tỷ đồng, bằng 53% KH; Giá trị thu hồi vốn đạt: 233,414/KH 392,716 tỷ đồng, bằng 59,4% KH; Tiền lương bình quân: 13,276 triệu đồng/người/tháng; Tổng giá trị hợp đồng ký mới và được Tổng công ty giao: 2.652,952 tỷ đồng.

        Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, ngoài những kết quả nổi bật đã đạt được, Hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cũng như nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo trọng tâm, toàn tiện các mặt công tác 6 tháng cuối năm 2023. Trọng tâm trong quý III năm 2023, tập trung huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn hoàn thành toàn bộ phần ngầm 02 công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Thành phố Hải Phòng đảm bảo kịp thời gian tổ chức lễ hàn long mạch theo kế hoạch của Chủ đầu tư. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án: Trụ sở UBND Quận Cầu Giấy; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2; Bệnh viện Bình Dân để đảm bảo ban giao chủ đầu tư vào cuối năm 2023.  Đồng thời quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch năm 2023 trên một số chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như sau:

        Giá trị sản xuất đạt: 863,782 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 1.284,389 tỷ đồng, bằng 268% KH; Doanh thu đạt: 712,233 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 1.003,818 tỷ đồng, bằng 230%; Thu hồi vốn (không bao gồm tạm ứng HĐ) đạt: 588,511 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 821,925 tỷ đồng, bằng 209,3% KH; Lợi nhuận trước thuế đạt: 3,132 tỷ đồng, lũy kế cả năm: 5,462 tỷ đồng, bằng 125% KH; Lương bình quân: 13,276 triệu đồng/người/tháng; Tổng giá trị hợp đồng ký mới dự kiến: 200 tỷ đồng. Quyết tâm xây dựng đơn vị VMTD, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB, NV, NLĐ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị có bề dày thành tích của Tổng công ty./.

               Bài: Phan Minh Thục - Trợ lý Phòng TC-HC

                                                                Ảnh: Ngô Thị Thu - Nhân viên Phòng TC-HC