CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Công ty 29: Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II và Giao ban Quý I năm 2022

Trong 2 ngày 07 và 08/4/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II và Giao ban Quý I năm 2022. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát; Trưởng, Phó các phòng chức năng, Giám đốc các Chi nhánh; Trưởng các ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt khác của Công ty. Hội nghị đã thống nhất nhận định và đánh giá.

Đồng chí Thượng tá Trương Ngọc Phương - BTĐU, Chủ tịch HĐQT Công ty

Chủ trì Hội nghị Đảng ủy

Quý I năm 2022 Công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn và thách thức như: Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty bị mắc bệnh; giá trị sản lượng chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 không nhiều; các công trình mới mở ít nên giá trị sản xuất còn thấp; thị trường việc làm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh lớn; giá cả vật tư, vật liệu tăng cao... Mặc dù vậy Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả, với giá trị sản xuất: 39,281 tỷ đồng; Doanh thu đạt: 18,812 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt: 184 triệu đồng; Giá trị thu hồi vốn  đạt: 61,166 tỷ đồng; Tiền lương bình quân: 10,058 triệu đồng/người/tháng.

 

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị giao ban

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị đã chỉ rõ những nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra, đồng thời quyết tâm phấn đấu bằng nhiều giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch SXKD Quý II năm 2022 trên một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Giá trị sản xuất đạt: 97,792 tỷ đồng, lũy kế đạt: 137,073 tỷ đồng bằng 51% KH năm; Doanh thu đạt: 109,522 tỷ đồng, lũy kế đạt: 128,301 tỷ đồng bằng 55% KH năm; Giá trị thu hồi vốn đạt: 73,489 tỷ đồng, lũy kế đạt 134,655 bằng 64% KH năm; Lợi nhuận đạt: 1,090 tỷ đồng, lũy kế đạt: 1,274 tỷ đồng bằng 44% KH năm; Tiền lương bình quân: 10,058 triệu đồng/người/tháng bằng 100% KH năm. Đồng thời tập trung xây dựng đơn vị VMTD quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CNV, NLĐ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị có bề dày thành tích của Tổng công ty./.

                                             Bài Nguyễn Thị Trang - Phòng TC - HC

                                         Ảnh Nguyễn Văn Thịnh - Phòng TC - HC.