CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Công ty 29: Một số hoạt động CTĐ, CTCT nổi bật trong tháng 6

        Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, trong tháng 6 năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong đó nổi bật lên một số hoạt động như:

    Thượng tá Trương Ngọc Phương - BTĐU - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì Hội Nghị

        Ngày 4/6/2021 Công ty tổ chức Hội nghị trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương sỹ quan 2021; ngày 09/6/2021 Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác tổ chức, cán bộ nhằm điều chỉnh sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả đồng thời bổ nhiệm các vị trí cán bộ  chủ chốt, trong đó đề nghị TVĐU Tổng công ty cho chủ trương bổ nhiệm 01 đồng chí PGĐ Công ty.

Đại biểu Phòng Chính trị Tổng công ty và Công ty 29 chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Nhiệm kỳ 2021 - 2016 và Đoàn đại biều dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Tổng công ty lần thứ VII

      Tiếp đó trong hai ngày 17,18/6/2021 Hội Phụ nữ Công ty long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội đã có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp vào báo cáo trung tâm và các văn kiện của cấp trên; đề ra các mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, chương trình hành động của Hội trong nhiệm kỳ mới một cách thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, đồng thời sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Hội Nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 05 đồng chí và 13 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội phụ nữ Tổng công ty lần thứ VII, bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Thượng tá Trương Ngọc Phương - BTĐU - Chủ tịch HĐQT Công ty

phát biểu khai mạc Hội nghị     

        Thực hiện chỉ đạo của TVĐU và kế hoạch của Tổng công ty ngày 21/6/2021 Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đối tượng trong Công ty nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm được những quan điểm, đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản được nêu trong nghị quyết và các văn kiện đại hội; từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

        Các hoạt động trên diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nhưng Công ty đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định, đảm bảo an toàn về mọi mặt./.   

Bài & Ảnh

Nguyễn Thị Trang - NV Phòng TC - HC