CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
29 INVESTMENT CONSTRUCTION & ENGINEERING JSC
Topbar

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

      Sáng ngày 26/4/2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

     Dự và chỉ đạo Đại hội về phía Tổng Công ty 319 có sự hiện diện của đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 kiêm Chủ  tịch HĐQT Công ty 29; đồng chí Trung tá Nguyễn Tiến Nam - Thành viên HĐTV Tổng công ty cùng các đồng chí đại biểu đại diện phòng tổ chức Lao động, phòng Tài chính Kế toán, phòng Hậu cần Tổng công ty 319. Về phía Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 có sự hiện diện của đồng chí Trung tá Trương Ngọc Phương - Giám đốc Công ty 29, thành viên HĐQT; các đồng chí trong HĐQT, BKS; BGĐ Công ty, các cổ đông chiến lược và đại diện cổ đông của Công ty.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2018; phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018; đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, phương án chi trả năm 2019 và thông qua quyết định cho nhà thầu chiến lược thoái vốn theo đúng các quy định của pháp luật.      

    Kết quả các báo cáo, tờ trình đều được cổ đông thông qua với tỉ lệ gần như tuyệt đối. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ động viên cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty khắc phục khó khăn, sát cánh cùng lãnh đạo, chỉ huy phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được ra sức phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2019 quyết tâm xây dựng Công ty 29 ngày càng phát triển vững mạnh là một trong những đơn vị đứng đầu trong toàn Tổng công ty.

                                                                                                                  Đại úy Nguyễn Thị Trang - Công ty 29